SALESIÁNSKÉ SDRUŽENÍ VSETÍN, o. s.:

Salesiánské sdružení Vsetín, o. s. (tehdy pod názvem Salesiánské sdružení Dona Bosca) vzniklo v roce 1992. U jeho zrodu stála skupina rodičů, kteří si vytknuli jako cíl založit školu, kde by mohly společně chodit jak děti zdravé, tak děti se zdravotním postižením. Na podzim téhož roku se rozběhla činnost ZŠ Integra Vsetín (tehdy pod názvem Privátní škola s integrovaným vzděláváním a výchovou).
Kromě toho, že naše občanské sdružení od počátku existence zřizovalo a zajišťovalo chod základní školy, stalo se i hnacím motorem dalších aktivit. Vznikla keramická dílna, začal Živý Betlém a Tříkrálový karneval. Všechny tyto aktivity vyvíjíme dodnes.
Nynější činnost Salesiánského sdružení Vsetín, o. s. (ve zkratce SSV) zahrnuje několik oblastí. Spolu s Univerzitou Palackého Olomouc a městem Vsetínem je spoluzřizovatelem Základní školy Integra Vsetín, s.p.o. Pravidelnou činností jsou úterní a středeční odpolední a podvečerní kurzy keramiky, jichž se účastní jak děti, tak dospělí. Dílny jsou otevřeny pro širokou vsetínskou veřejnost.
Další oblastí činnosti je organizace pravidelných akcí, třeba Živého Betléma. Ten se koná pravidelně v čase před Štědrým dnem. Dnes už SSV není hlavním organizátorem, avšak s dalšími občanskými sdruženími se spolupodílí na organizaci tohoto tradičního večera.
Vlajkovou lodí jak SSV, tak ZŠ Integra je bezpochyby Tříkrálový karneval. Každý rok okolo svátku Tří králů ho pořádáme ve vsetínském Domu kultury, pokaždé jde o celé odpoledne her, zpěvu, zábavy a tanců, kterého se účastní stovky dětí ze Vsetína i širokého okolí. V roce 2010 nás čeká již osmnáctý ročník! A za ta dlouhá léta se vystřídali průvodci jako Mach a Šebestová, Rumcajs a Manka, Pejsek a Kočička, Popelka, Šrek, Pepek námořník, Večerníček, dva Mrazíci, tříhlavý Drak a mnozí další. Výborné a velmi cenné je, že se do tvorby a také realizace programu zapojují starší děti z Integry.
SSV pořádá také několik pravidelných komunitních akcí, které jsou určeny dospělým i dětem a účastní se jich kmenoví členové SSV. V zimě se jezdí lyžovat do italského Svatého Martina, v létě zdoláváme různé řeky, na podzim v období svatováclavském jezdíme coby cyklisté po jižní Moravě, touláme se Podyjím, Pálavou a nádherným Lednicko-Valtickým areálem.

Josef Kovařík, předseda o.s.

 

 
město Vsetín KS program Vsetín www.hypro.cz